Informacja

UWAGA!!!

 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem informuje, że na terenie Gminy Nowe znajdują się 3 bezpłatne, gminne punkty poboru wody na cele gospodarcze.  Są to studnie głębinowe zlokalizowane  w miejscowościach:

  • Górne Morgi (przy posesji Górne Morgi 14, była szkoła),
  • Gajewo Zabudowania (przy Świetlicy Wiejskiej),
  • Gajewo (przy budynku PKP).

W związku z zakłóceniami w dostawie wody spowodowanymi zwiększonym zużyciem wody związanym z występowaniem wysokich temperatur i małej ilości opadów atmosferycznych zachęcamy do korzystania  z w/w bezpłatnych punktów poboru wody.

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content