Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

17 czerwca 2023 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kto może oddać?

Wszyscy mieszkańcy Gminy Nowe – bezpłatnie

Gdzie?

  • teren bazy transportowej Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem – od strony 3 Maja
  • teren ciepłowni przy Wiatracznej 3
  • tereny przy świetlicach wiejskich w Bochlinie, Małym Komorsku, Rychławie, Górnych Morgach, Trylu, Mątawach, Zdrojewie, Gajewie Zabudowania;
  • Osinach – na terenie ośrodka wypoczynkowego Słoneczna Polana

Kiedy?

17.06.2023 r. (sobota) od godz.9.00 do 12.00

Zgłoszenia indywidualne – prosimy o kontakt pod nr telefonu: 52 3337231 lub 52 3338813.

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content