Ogłoszenie

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NOWE !!!

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem ponownie komunikuje, że odnotowuje liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące niedostatecznego ciśnienia wody oraz chwilowych zakłóceń w jej dostawach. Powyższe nie związane jest wystąpieniem awarii urządzeń infrastruktury wodociągowej.

Zaobserwowano zwiększone zużycie wody (z sieci wodociągowej) spowodowane występowaniem wysokich temperatur oraz małej ilości opadów atmosferycznych. Zakłócenia te występują szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
W związku z powyższym apelujemy o korzystanie z wody, do celów niezbędnych w gospodarstwach domowych i rolnych, w sposób oszczędny i odpowiedzialny.
Prosimy o ograniczenie podlewania trawników i upraw!
Ponadto apelujemy o ograniczenie poboru wody w celu napełniania basenów i oczek wodnych!
Przypominamy o kategorycznym zakazie mycia pojazdów i urządzeń w miejscach do tego nie przystosowanych i nie spełniających określonych wymogów.
Jednocześnie informujemy, że nielegalny pobór wody z hydrantów to kradzież i zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za nielegalny pobór wody przewidziana jest grzywna, w wysokości do 5.000 zł.

Skip to content