13 czerwca 2017

Oferta

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółki z o.o. w Nowem jest:

 produkcja i dystrybucja ciepła

 • zaopatrzenie ludności miasta i Gminy Nowe w wodę,
 • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
 • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
 • zarzadzanie obiektami sportowymi,
 • świadczenie usług budowlanych,
 • świadczenie usług remontowych,
 • świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych,
 • świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy,
 • sprzątanie ulic i placów,
 • zimowe utrzymanie ulic i chodników,
 • utrzymanie składowiska odpadów,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • działalność sportowa.
 • Usługi szklarskie.

 

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą.

Skip to content