13 czerwca 2017

Oferta

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółki z o.o. w Nowem jest:

 produkcja i dystrybucja ciepła

 • zaopatrzenie ludności miasta i Gminy Nowe w wodę,
 • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
 • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
 • zarzadzanie obiektami sportowymi,
 • świadczenie usług budowlanych,
 • świadczenie usług remontowych,
 • świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych,
 • świadczenie usług w zakresie utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy,
 • sprzątanie ulic i placów,
 • zimowe utrzymanie ulic i chodników,
 • utrzymanie składowiska odpadów,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • działalność sportowa.
 • Usługi szklarskie.

 

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą.

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content