Ogłoszenie

Na terenach nieruchomości posiadających przyłącze do sieci wodociągowej lub własne ujęcie wody (studnie) powstają ścieki komunalne (w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych). Ścieki komunalne trafiają do: – sieci kanalizacyjnej lub; – przydomowej oczyszczalni ścieków lub; – zbiornika bezodpływowego (popularnie nazywanego szambem);   Zbiorniki bezodpływowe Przydomowe oczyszczalnie ścieków Co to jest? Instalacje i urządzenia Read more about Ogłoszenie[…]

Skip to content