Oferta pracy – Kierowca, Pracownik ZOM I ekipy remontowej

OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem zatrudni pracownika na stanowisko:
KIEROWCA, PRACOWNIK ZOM I EKIPY REMONTOWEJ
Miejsce wykonywania pracy: Gmina Nowe i okolice

Zakres obowiązków: – wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz powiązanych
czynności,

  • prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonego pojazdu,
  • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  • utrzymywanie powierzonego sprzętu we właściwym stanie technicznym.

Wymagania: – prawo jazdy kat B, C

  • karta kierowcy
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy,
  • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane: – podstawowa znajomość mechaniki pojazdowej,

  • doświadczenie w zawodzie
  • prawo jazdy kat T, C+E

Osoby, które są zainteresowane powyższą ofertą proszone są o złożenie CV z dopiskiem Kierowca, Pracownik ZOM i ekipy remontowej i dostarczenie do kadr w siedzibie przedsiębiorstwa w Nowem; Plac Św. Rocha 5 lub przesłanie drogą e-mail na adres: kadry@pumnowe.pl do dnia 30.06.2024 r.  ZAPRASZAMY

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content