Oferta pracy – Kierowca kat. C / ładowacz nieczystości

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierowca kat.  C / ładowacz nieczystości

Miejsce wykonywania pracy: Gmina Nowe i okolice

Zakres obowiązków: 

 • wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych oraz powiązanych  czynności
 • prowadzenie, eksploatacja i obsługa powierzonego pojazdu,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • utrzymywanie powierzonego sprzętu we właściwym stanie technicznym.

Wymagania: 

 • prawo jazdy kat B, C , T
 • karta kierowcy,
 • aktualne badania lekarskie,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu rzeczy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • podstawowa znajomość mechaniki pojazdowej,
 • doświadczenie w zawodzie.
 • prawo jazdy kat C+E

Osoby, które są zainteresowane powyższą ofertą proszone są o złożenie CV z dopiskiem kierowca kat C/ładowacz i dostarczenie do kadr w siedzibie przedsiębiorstwa w Nowem; Plac Św. Rocha 5 lub przesłanie drogą e-mail na adres: kadry@pumnowe.pl   do dnia 15.11.2023 r.  

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content