Ogłoszenie

Rada Nadzorcza PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowem
Ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.

plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
Nr Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000195428
Termin i miejsce złożenia zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 18 października 2022 roku do godziny 14.00

Dokumenty :

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Uchwała nr 169

Umowa spółki PUM

Link do KRS

Portal Finansowy

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content