Ogłoszenie

Rada Nadzorcza PUM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowem
Ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.

plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
Nr Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000195428
Termin i miejsce złożenia zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 18 października 2022 roku do godziny 14.00

Dokumenty :

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

Uchwała nr 169

Umowa spółki PUM

Link do KRS

Portal Finansowy

Skip to content