Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Działanie/ poddziałanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii/ Gospodarka wodno – ściekowa” pn.

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe.”

W dniu 22 czerwca 2020r. zawarto umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego  z siedzibą w Toruniu na wykonanie operacji ‘Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie, gmina Nowe”. Wartość operacji ogółem 1.257.079,11 zł, kwota dofinansowania 799.186,00 zł. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Bochlin, Kozielec, Milewko, Milewo, Przyny, Twarda Góra i Rychława poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody na działce 197/6.

Skip to content