Wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Nowem jest elementem sieci wodociągowej miasta. Pod względem architektonicznym jest   jednym z najciekawszych przykładów umiejętnego połączenia funkcjonalności budynku przemysłowego z ładem historyczno-przestrzennym miasta.

Nowska wieża ciśnień, pomimo tego, że stanowi element dominujący w krajobrazie, nie powoduje jego dysharmonii.
Wpisuje się w ciąg wież kościelnych miasta. Rozmowy na temat budowy wodociągów miejskich władze miasta rozpoczęły się już w 1902 roku, prace  koncepcyjne i projektowe toczyły się w 1904 i 1905 roku a do budowy przystąpiono w 1906 roku. Prace projektowe oraz budowlane nadzorowała uznana firma Carla Franckego z Bremy.

Projekt wpisuje się w gotycki charakter miasta, autor odstąpił od typowego niewysokiego i pękatego budynku na rzecz  budynku  smukłego, harmonijnego i wyniosłego.   Projektant wyraźnie  nawiązał do popularnego w Niemczech w XIX i na początku  XX wieku stylu neogotyckiego. Budynek wymurowano z cegły, jedynie zbiornik częściowo wytynkowano i pomalowano na biało, umieszczając na nim ozdobne roślinne motywy w typie czteroliścia.

Drzwi wejściowe   otoczone są ozdobnym portalem z ostrołukowym  zwieńczeniem.  Okna wąskie, zakończone ostrołukowo, zasadniczo w typie lancetowym.   Zbiornik wodny jest zakończony efektownym krenelażem.

 

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content