13 czerwca 2017

Stadion miejski

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem na mocy umowy o administrowanie z Gminą Nowe  zarządza stadionem miejskim przy ul. Sportowej.

Zajmujemy się utrzymaniem infrastruktury obejmującej obiekty Stadionu Miejskiego.

W 2006 roku zakończyła się jego przebudowa. Obecnie infrastruktura stadionu położona jest na 3 ha terenu. Składa się z dwóch pełnowymiarowych płyt sportowych, bieżni, budynku głównego i budynku gospodarczego, trybun z miejscami siedzącymi i trybun z miejscami stojącymi oraz parkingu.

Na stadionie odbywają się imprezy kulturalne i sportowe.

Mieliśmy przyjemność współorganizowania spotkań międzypaństwowych w piłce nożnej. Obiekty stadionu wykorzystywane są przez uczniów szkół i dorosłych mieszkańców gminy.

Do głównych naszych zadań należy utrzymanie muraw sportowych poprzez wykonywanie pełnego procesu zabiegów agrotechnicznych, pielęgnację terenów zielonych na terenie stadionu oraz utrzymanie obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.

Przedsiębiorstwo czynnie uczestniczy w organizacji imprez odbywających się w tym popularnym i zawsze żywym miejscu.

 

  

 

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe


tel.: 52 3338813
komunalne@pumnowe.pl

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content