13 czerwca 2017

Remonty

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie usług budowlano –remontowych m. in.:

 • usługi w zakresie termomodernizacji budynków,
 • remonty kompleksowe mieszkań;
 • asfaltowanie nawierzchni bitumicznych,
 • remonty dróg i chodników;
 • roboty tynkarskie,
 • usługi dekarskie;
 • usługi stolarskie,
 • usługi szklarskie;
 • usługi malarskie;
 • usługi transportowe;
 • prace ziemne;
 • remonty instalacji elektrycznych;
 • remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
 • usługi w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe

Pracownicy:


Kierownik ekipy remontowej

tel.: 52 3338814
remonty@pumnowe.pl

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content