13 czerwca 2017

Gospodarka mieszkaniowa

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. administruje budynkami komunalnymi na mocy Umowy o administrowanie budynkami komunalnymi Gminy Nowe i świadczenie usług remontowych z dnia 5 maja 1997r.

Dysponujemy wykwalifikowanymi w wielu specjalnościach pracownikami, przygotowanymi do obsługi nieruchomości w pełnym zakresie.

Obecnie zarządzamy około 41 wspólnotami mieszkaniowymi oraz 42 nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowe.

Na życzenie właścicieli nieruchomości planujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przygotowujemy niezbędne dokumenty, audyty oraz ewentualne wnioski obejmujące kredytowanie takich przedsięwzięć.

Długoletnia współpraca z odpowiednimi instytucjami pozwala nam pochwalić się skutecznymi ułatwieniami w pozyskiwaniu środków na realizację zamierzonych przedsięwzięć.

Podstawowe atuty naszej oferty to:

  • zatrudnienie licencjonowanego zarządcy,
  • prowadzenie serwisu technicznego gwarantującego szybkie i fachowe usuwanie awarii,
  • zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku i wykonywaniem czynności zarządcy nieruchomości,
  • zarządzanie nieruchomościami prowadzimy nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych.

Jesteśmy przekonani, że jako Zarządca nieruchomości, spełnimy Państwa oczekiwania i będziemy prawidłowo realizować podstawowe cele Właścicieli, utrzymanie ich nieruchomości w jak najlepszym stanie technicznym i funkcjonalnym przy jednoczesnej dbałości o finanse nieruchomości.

Nasi pracownicy chętnie służą wszelkimi dodatkowymi informacjami w zakresie niniejszej umowy. e

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Pl. Św. Rocha 5
86 -170 Nowe
tel.   52 3338814

Zarządca nieruchomości
mail: mieszkaniowe@pumnowe.pl

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content