13 czerwca 2017

Ciepłownia

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. jest właścicielem ciepłowni miejskiej przy ul. Wiatracznej w Nowem.

Od dnia 1 maja 2008 roku prowadzi działalność w zakresie dostarczania ciepła dla mieszkańców:

  • Osiedla 700-lecia;
  • Osiedla Nadwiślańskiego I-II;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2;
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych;
  • pawilonu handlowego przy ul. Myśliwskiej.

Moc zainstalowana ciepłowni przy ul. Wiatracznej wynosi 4,9 MW.

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o.
Plac Św. Rocha 5
86 -170 Nowe

Kierownik  Działu Energetyki Cieplnej

Joanna Beżyk

tel.: 52 3327471
cieplownia@pumnowe.pl

UWAGA MIESZKAŃCY
Pobór wody z hydrantu to kradzież!!!

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 16.05.2024 roku podczas bieżących prac związanych z obsługą sieci wodociągowej nasi pracownicy ujawnili nielegalny pobór wody z hydrantu. Sprawa została zgłoszona na Policję, która wyjaśnia zaistniałą sytuację.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688 art. 28 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł).
Jednocześnie przypominamy, że kradzież wody ma wpływ na wszystkich odbiorców powodując spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu co powoduje pogorszenie jakości wody.

Apelujemy – jeśli jesteś świadkiem nielegalnego poboru wody z hydrantu poinformuj nas !!!
Dbajmy wspólnie o naszą wodę!!!

Skip to content