Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pumnowe.pl. Data publikacji strony internetowej: 2008-04-04 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17 Status pod względem zgodności z ustawą Read more about Deklaracja dostępności[…]

Skip to content