Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r. W związku z dyspozycją wynikającą z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) zmienionej ustawą z dnia 14 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych Read more about Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.[…]

Spotkanie Burmistrza Nowego z Prezesem PUM w sprawie poprawy jakości wody

W dniu dzisiejszym, w związku z wczorajszym komunikatem w sprawie pojawienia się bakterii z grupy coli, Burmistrz Nowego spotkał się z Prezesem PUM Sp. z o.o. w Nowem. Na terenie gminy znajdują się trzy stacje – ujęcia wody: w Nowem, Trylu i Bochlinie. Każdemu ujęciu przyporządkowane są kontrolne punkty poboru wody, łącznie jest ich jedenaście. Read more about Spotkanie Burmistrza Nowego z Prezesem PUM w sprawie poprawy jakości wody[…]

INFORMACJA

W sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%. Działając na podstawie art. 3a ust. Read more about INFORMACJA[…]

Skip to content