13 czerwca 2017

Numery telefonów

ebok@pumnowe.plKontakt: Numery telefonów:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.

Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel.: 52 3338810
fax: 52 3338816
sekretariat@pumnowe.pl

Prezes Zarządu
Krzysztof Tonklewicz
prezes@pumnowe.pl
tel.: 52 3338811

Główny księgowy
tel.: 52 3338820
ebok@pumnowe.pl

Dział Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 3338813
komunalne@pumnowe.pl

Dział Wodociągi i Oczyszczalnia
tel.: 607448225
oczyszczalnia@pumnowe.pl

Kierownik ekipy remontowej
tel.: 52 3338812
remonty@pumnowe.pl

Hala Widowiskowo Sportowa
tel.: 52 331 43 65
tel.: 510 909 866
hala@pumnowe.pl

Dział gospodarki mieszkaniowej
Zarządca nieruchomości
tel.: 52 3338814
mieszkaniowe@pumnowe.pl

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nowem: 55 8173 0005 2001 0000 2512 0001

NIP 5591512822
KRS 0000195428

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki 2.594.301,96 zł.

PUM Sp. z o.o. w  Nowem  świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

Zaopatrzenia  w wodę i oczyszczania ścieków,  oczyszczania miasta, pielęgnacji terenów zielonych oraz odbioru odpadów komunalnych.  Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu.

Stanowisko Nr telefonu email Czynne
Prezes Zarządu 52 3338811 prezes@pumnowe.pl  
Główny księgowy 52 3338820 wieslawa.braun@pumnowe.pl  
Sekretariat
Fax
52 3338810

523338816 (fax)

sekretariat@pumnowe.pl  
Dział Gospodarki Komunalnej 52 3338813 komunalne@pumnowe.pl  
 
Zarządca Nieruchomości 52 3338814 mieszkaniowe@pumnowe.pl  
Kierownik Ekipy Remontowej 52 3338812 remonty@pumnowe.pl  
Kadry i płace 52 3338817 kadry@pumnowe.pl
Księgowość i windykacja 52 3338819

52 3338819

ksiegowosc@pumnowe.pl od 7:00 do 15:00
Kasa 52 3338815 ksiegowosc@pumnowe.pl nieczynna
Wodociągi 52 3338818 wodociagi@pumnowe.pl
Oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia@pumnowe.pl Od 7:00-15:00
607 448 225 Cała doba
Zakład Szklarski 500 532 580 z.szklarski@pumnowe.pl 7:00 do 15:00
Hala Widowiskowo-Sportowa 52 3314365

510 909 866

hala@pumnowe.pl
Ciepłownia 52 3327471 cieplownia@pumnowe.pl
Składowisko odpadów 52 3327712 skladowisko@pumnowe.pl 7:00 do 15:00
Skip to content