13 czerwca 2017

Numery telefonów

Kontakt: Numery telefonów:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o.

Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel.: 52 3338810
fax: 52 3338816
sekretariat@pumnowe.pl

Prezes Zarządu
Krzysztof Tonklewicz
prezes@pumnowe.pl
tel.: 52 3338811

Wiceprezes Zarządu/Główny księgowy
Wiesława Braun
tel.: 52 3338820
wiceprezes@pumnowe.pl

Biuro obsługi klienta
tel.: 52 3338818
ebok@pumnowe.pl

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej
Kamila Górska
tel.: 52 3338813
komunalne@pumnowe.pl

Kierownik Działu Wodociągi i Oczyszczalnia
Michał Szambowski
tel.: 52 5625312
oczyszczalnia@pumnowe.pl

Kierownik ekipy remontowej
Andrzej Nowak
tel.: 52 3338814
remonty@pumnowe.pl

Kierownik Hali Widowiskowo Sportowej
Andrzej Danielewski
tel.: 52 331 43 65
tel.: 510 909 866
hala@pumnowe.pl

Dział gospodarki mieszkaniowej
Zarządca nieruchomości
Grażyna Wolszlegier
tel.: 52 3338814
mieszkaniowe@pumnowe.pl

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Nowem: 55 8173 0005 2001 0000 2512 0001

NIP 5591512822
KRS 0000195428

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego spółki 2.594.301,96 zł.

PUM Sp. z o.o. w  Nowem  świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

Zaopatrzenia  w wodę i oczyszczania ścieków,  oczyszczania miasta, pielęgnacji terenów zielonych oraz odbioru odpadów komunalnych.  Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu.

Stanowisko Osoba do kontaktu Nr telefonu email Czynne
Prezes Zarządu Krzysztof Tonklewicz 52 3338811 prezes@pumnowe.pl  
Wiceprezes Zarządu/Główny księgowy Wiesława Braun 52 3338820 wiceprezes@pumnowe.pl  
Sekretariat Monika

Madziong

52 3338810

523338816 (fax)

sekretariat@pumnowe.pl  
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej Kamila Górska 52 3338813 komunalne@pumnowe.pl  
Referent Działu Gospodarki Komunalnej Agnieszka

Dąbrowska

52 3338818 komunalne@pumnowe.pl  
Zarządca Nieruchomości Grażyna Wolszlegier 52 3338814 mieszkaniowe@pumnowe.pl  
Kierownik Ekipy Remontowej Andrzej Nowak 52 3338814 remonty@pumnowe.pl  
Kadry i płace Magdalena Gracek 52 3338817 kadry@pumnowe.pl
Księgowość i windykacja Katarzyna Śliwa

Karolina

Gardzielewska

52 3338819

52 3338819

ksiegowosc@pumnowe.pl od 7:00 do 15:00
Kasa Katarzyna Nelec 52 3338815 ksiegowosc@pumnowe.pl od 8:00 do 14:00
Wodociągi Anna Jendrzejewska 52 3338818 wodociagi@pumnowe.pl
Oczyszczalnia ścieków Małgorzata Pastuszka 52 5625312 oczyszczalnia@pumnowe.pl Od 7:00-15:00
Pogotowie techniczne 607 448 225 Cała doba
Zakład Szklarski

ul. Zduńska 25B

Tomasz Wilgorski 500 532 580 z.szklarski@pumnowe.pl 7:00 do 15:00
Hala Widowiskowo-Sportowa Andrzej Danielewski 52 3314365

510 909 866

hala@pumnowe.pl
Ciepłownia 52 3327471 cieplownia@pumnowe.pl
Składowisko odpadów Hieronim Jabłoński 52 3327712 skladowisko@pumnowe.pl 7:00 do 15:00