Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Stawicka e-mail: inspektor@cbi24.pl. KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. Read more about Ochrona Danych Osobowych[…]

Ogłoszenie

Na terenach nieruchomości posiadających przyłącze do sieci wodociągowej lub własne ujęcie wody (studnie) powstają ścieki komunalne (w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych). Ścieki komunalne trafiają do: – sieci kanalizacyjnej lub; – przydomowej oczyszczalni ścieków lub; – zbiornika bezodpływowego (popularnie nazywanego szambem);   Zbiorniki bezodpływowe Przydomowe oczyszczalnie ścieków Co to jest? Instalacje i urządzenia Read more about Ogłoszenie[…]