Ogłoszenie

OFERTA PRACY Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem zatrudni pracownika na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI HALI Miejsce wykonywania pracy:   HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA , UL. NOWA 2 Zakres obowiązków:               DBANIE O CZYSTOŚĆ OBIEKTU I TERENU, DROBNE PRACE KONSERWACYJNE, OBSŁUGA DROBNEGO SPRZĘTU MECHANICZNEGO      (WIERTARKA,SZLIFIERKA, KOSIARKA) OBSŁUGA KLIENTA Umiejętności: KOMUNIKATYWNOŚĆ, DYSPOZYCYJNOŚĆ, SUMIENNOŚĆ, PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU Read more about Ogłoszenie[…]

Ogłoszenie

Nowe, dnia 04-08-2021 DZ/2282/2021 Szanowni mieszkańcyGminy NoweOGŁOSZENIE Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Nowem działając na podstawie Art. 9 ust.1.nowelizacji Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2017.2180)informuje, iż z dniem 12 sierpnia 2021 roku wejdzie w życie Read more about Ogłoszenie[…]

Skip to content